top of page

FØLG MED

Hvad sker der i grundejerforeningen

         Opslagstavle

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dronningmøllepark Grundejerforening

Meddelelser

En venlig påmindelse

Dronningmøllepark er et dejligt sted at bo og slappe af i. Også fordi vi tager hensyn til hinanden og sætter en ære i at overholde vores regler for godt naboskab.

 

Derfor husk den sædvanlige, velmente opfordring:

- Det er den enkelte grundejers pligt at holde sin rabat pæn og ryddelig og hegn samt grund i den orden som områdets deklaration og love tilsiger.

- Rabatten må kun benyttes til gæsteparkering!

- Støjende maskinerikke bruges i weekenden og på helligdage i tidsrummet 12:30 – 15:00.

- Husk ikke at køre mere end 30 km. Og gerne langsommere, hvis grusvejene er tørre.

- Husk at samle jeres hunds efterladenskaber op og vær opmærksom på, hvornår den bør være i snor.

Afspilning af høj musik skal ske under behørig hensyntagen til naboerne i området og bør indstilles ved midnat. Underret dine naboer i god tid, hvis du planlægger at holde fest i området.

Grene og haveafklip

Flisning i uge 19 

Hele grene med en maksimal tykkelse på 15 cm. placeres med den tykke side ud mod vejen. Meget lange grene lægges på langs af rabatten. Skær ikke grene af på midten. Sidegrene over 3 cm. afskæres. Ingen rødder.

Flisen vil blive lagt på fællesarealet i en uge og herefter bortkørt.

Bortkørsel i uge 42

Afklip fra hække og lignende kort afklip kan lægges til bortkørsel, ligeledes mindre rødder. Staudeblomster - potteplanter - græs – jord og sten må under ingen omstændigheder udlægges i bunkerne

 

Tilmeld dig mailliste

Gå ikke glip af vigtige informationer

Dronningmøllepark Grundejerforening

 

Se referat fra generalforsamlingen under fanen Om foreningen - Generalforsamling

 

NYT FRA
FORENINGEN 

Generalforsamling 

Lørdag, den 18. maj 2024

Dronningmøllehuset

Se indkaldelsen under Om foreningen. Forslag til generalforsamlingen skal være foreningen i hænde senest 15. marts.

Grenaffald

Mandag uge 19 2024 Flisning

Onsdag uge 42 2024 Afhentning

© 2014 by Mette Eggert

bottom of page