top of page

Kontingent

Det årlige kontingent er 850 kr. Der udsendes opkrævning via Nets til betaling 15. marts.

Orientering til medlemmerne

 

Flisning

Der er bestilt  bortkørsel to gange i år. Første gang i uge 19 og anden gang i uge 42. Begge gange om onsdagen

Hele grene med en maksimal tykkelse på 15 cm. Placeres med den tykke side ud mod vejen. Meget lange grene lægges på langs af rabatten. Skær ikke grene af på midten. Sidegrene over 3 cm. Afskæres. Afklip fra hække og lignende kort afklip kan ikke flises.

Staudeblomster - potteplanter - rødder - haveaffald - græs – jord og sten må under ingen omstændigheder udlægges i bunker af grene.

En venlig påmindelse

Dronningmøllepark er et dejligt sted at bo og slappe af i. Fordi vi tager hensyn til hinanden og sætter en ære i at overholde vore regler for godt naboskab. Derfor husk den sædvanlige, velmente opfordring:

- Det er den enkelte grundejers pligt at holde sin rabat pæn og ryddelig og hegn samt grund i den orden som områdets deklaration og love tilsiger.

- Støjende maskiner må ikke bruges i weekenden og på helligdage i tidsrummet 12:30 – 15:00.

- Husk ikke at køre mere end 30 km. Og gerne langsommere, hvis grusvejene er tørre.

 

- Husk at samle jeres hunds efterladenskaber op og vær opmærksom på, hvornår den bør være i snor.                                                               

bottom of page