top of page

Dronningmøllepark Grundejerforening

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Lørdag den 18. maj 2024 kl. 10:30

Dronningmølle Huset

 

Dronningmølle Strandvej 645B, 3120 Dronningmølle

 

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af regnskab 2023 samt budget 2024

4. Indkomne forslag

- Forslag - afstemning om opstilling af færdselskilte med 30 km/t zone

                   Tilbud om opsætning af færdselsskilte på Park Alle ved indkørsel og midt på                        Park Alle 

                   2 stk galgestandere med E53/E54 ved indkørslen til området

                   2 stk galgestandere med E53/E54 midt på strækningen

                   Pris i følge tilbud fra Saferoad: 26.065 kr. 

På seneste generalforsamling fik bestyrelsen mandat til at                                                        undersøge mulighederne for at etablere hastighedsbegrænsning.

Det var dog en forudsætning, at det ikke indebærer væsentlige ekstra omkostninger for grundejerforeningen (se bilag der viser skiltene)

Da 26 tkr. er et stort beløb sættes forslaget herefter til afstemning.

                  

5. Valg af kasserer og bestyrelsesmedlem - Lis Eggert

6. Valg af næstformand – Christian Meyersahm

7. Valg af revisor - Claire Hansted

8. Eventuelt 

 

På bestyrelsens vegne - Dronningmølle den 1. februar 2024

Steen Saabye, formand 

bottom of page